Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Đồng Phú

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 935,4 km²

- Số lượng xã, thị trấn: 1 thi trấn và 10 xã

- Dân số: 86.896 người

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 11.032 bản (6.094 tên sách).

- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Trần Quốc Toản.

+ Trình độ, chuyên ngành: Đại học luật, Cao đẳng Thư viện – Thông tin.

+ ĐT: 0948519193

+ Email: toantvdp@gmail.com

- Họ và tên: Võ Thị Hoài

+ Trình độ, chuyên ngành: Cao đẳng phát hành sách

+ ĐT: 0977296849

+ Email: hoaianh_1610@yahoo.com.vn

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 21 máy vi tính (Sở Khoa học và Công nghệ tài trợ)

- Tuyên truyền, phục vụ:  

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

+ Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè.

+ Lượt bạn đọc: 3.874 lượt.

+ Lượt sách luân chuyển: 5.567 đầu sách.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 05 Bưu điện Văn hóa xã: Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Phước, Thuận lợi, Đồng Tâm (xã Tân Hưng tạm ngưng hoạt động).

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 xã.

- Xã Thuận Phú:

+ Cán bộ phụ trách: Trần Quang Nhường.

+ ĐT: 0983801135

- Xã Tân Lập:

+ Cán bộ phụ trách: Lê Thị Ánh Nguyệt.

+ ĐT: 0939970590